Zdravotné informácie spoločnosti Novavax

UPOZORNENIE: TÁTO STRÁNKA JE URČENÁ VÝHRADNE PRE POSKYTOVATEĽOV ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI A INÝCH VÝKONNÝCH PRACOVNÍKOV NA Slovensku.

Ak NIE ste zdravotnícky pracovník na Slovensku, prejdite na stránku so zdravotnými informáciami pre laickú verejnosť.

Ak ste poskytovateľom zdravotnej starostlivosti v inej krajine, prejdite, prosím, späť na stránku určenú na výber krajiny.

Vakcína NuvaxovidTM proti ochoreniu COVID-19 (rekombinantná, adjuvantná)

Vakcína NuvaxovidTM COVID-19 (rekombinantná, adjuvantná) získala podmienečné povolenie na uvedenie na trh na aktívnu imunizáciu na prevenciu COVID-19 spôsobeného vírusom SARS-CoV-2 u osôb vo veku 12 rokov a starších.

Informácie o Vakcína NuvaxovidTM proti ochoreniu COVID-19 (rekombinantná, adjuvantná)

Ak sa vaše otázky týkajú Vakcína NuvaxovidTM proti ochoreniu COVID-19 (rekombinantná, adjuvantná), užitočné informácie môžete nájsť v zdrojoch uvedených nižšie.

Žiadosť o zdravotné informácie

Máte zdravotnú alebo vedeckú otázku týkajúcu sa produktu spoločnosti Novavax? Obráťte sa na odborníkov spoločnosti Novavax kvôli zdravotným informáciám a oni vám poskytnú vyvážené, aktuálne a vašim potrebám prispôsobené informácie založené na dôkazoch. 

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti môžu požiadať o zdravotné informácie JEDNÝM z uvedených spôsobov:

1. možnosť: Vyplňte a odošlite Formulár žiadosti o zdravotné informácie kliknutím na tlačidlo nižšie.

Žiadosť o zdravotné informácie

2. možnosť: Zavolajte na +421 2 330 579 30 medzi 09:00-17:00.

Nahlásiť nežiaducu udalosť

Ak máte obavy týkajúce sa nežiaducej udalosti, nahláste ich Štátnemu ústavu pre kontrolu liečiv na webovej stránke http://www.sukl.sk.

Eventuálne môžete nežiaduce udalosti súvisiace s produktom Novavax nahlásiť oddeleniu farmakovigilancie spoločnosti Novavax na čísle +421 2 330 579 30 alebo prostredníctvom formulára hlásenia nežiaducej udalosti spoločnosti Novavax.

Podať sťažnosť týkajúcu sa kvality produktu

Ak máte sťažnosť týkajúcu sa kvality produktu, ktorá je spojená s fyzickým problémom a/alebo balením produktu spoločnosti Novavax, nahláste tento problém JEDNÝM z uvedených spôsobov:

1. možnosť: Vyplňte a odošlite Formulár hlásenia sťažnosti týkajúcej sa kvality produktu kliknutím na tlačidlo nižšie.

Podanie sťažnosti týkajúcej sa kvality produktu

2. možnosť: Zavolajte na +421 2 330 579 30 medzi 09:00-17:00.