Zdravotné informácie spoločnosti Novavax

TÁTO STRÁNKA JE URČENÁ VÝHRADNE PRE OBYVATEĽOV Slovenska.

Ak ste poskytovateľ zdravotnej starostlivosti na Slovensku, prejdite na Healthcare Professional Medical Information page.

Ak ste poskytovateľom zdravotnej starostlivosti v inej krajine, prejdite, prosím, späť na stránku určenú na výber krajiny.

Vakcína NuvaxovidTM proti ochoreniu COVID-19 (rekombinantná, adjuvantná)

Vakcína NuvaxovidTM COVID-19 (rekombinantná, adjuvantná) získala podmienečné povolenie na uvedenie na trh na aktívnu imunizáciu na prevenciu COVID-19 spôsobeného vírusom SARS-CoV-2 u osôb vo veku 12 rokov a starších.

Informácie o Vakcína NuvaxovidTM proti ochoreniu COVID-19 (rekombinantná, adjuvantná)

Ak sa vaše otázky týkajú Vakcína NuvaxovidTM proti ochoreniu COVID-19 (rekombinantná, adjuvantná), užitočné informácie môžete nájsť v zdrojoch uvedených nižšie.

Žiadosť o zdravotné informácie

Spoločnosť Novavax nie je schopná poskytnúť vám zdravotné informácie ohľadom vášho ochorenia alebo zdravotného stavu. Obráťte sa na svojho lekára, zdravotnú sestru alebo poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktorí vám môžu poskytnúť najlepšiu radu ohľadom vhodnosti danej liečby, keďže majú prístup k informáciám o vašej anamnéze a liekoch, ktoré prípadne užívate.

Ak si želáte položiť zopár otázok oddeleniu zdravotných informácií o produkte spoločnosti Novavax, zatelefonujte na číslo
+421 2 330 579 30 medzi 09:00-17:00.

Nahlásiť nežiaducu udalosť

Ak máte obavy týkajúce sa akýchkoľvek možných vedľajších účinkov, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru. Týka sa to aj akýchkoľvek možných vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v písomnej informácii pre používateľov.

Eventuálne môžete nežiaduce udalosti, ktoré vyvolávajú vážne obavy v súvislosti s produktom Novavax, nahlásiť Štátnemu ústavu pre kontrolu liečiv na adrese http://www.sukl.sk alebo oddeleniu farmakovigilancie spoločnosti Novavax na čísle +421 2 330 579 30 alebo prostredníctvom formulára na hlásenie nežiaducich udalostí spoločnosti Novavax.

Podať sťažnosť týkajúcu sa kvality produktu

Ak máte sťažnosť týkajúcu sa kvality produktu, ktorá je spojená s fyzickým problémom a/alebo balením produktu spoločnosti Novavax, nahláste tento problém JEDNÝM z uvedených spôsobov:

1. možnosť: Vyplňte a odošlite Formulár hlásenia sťažnosti týkajúcej sa kvality produktu kliknutím na tlačidlo nižšie.

Podanie sťažnosti týkajúcej sa kvality produktu

2. možnosť: Zavolajte na +421 2 330 579 30 medzi 09:00-17:00.