Nahlásiť nežiaducu udalosť

Táto stránka je určená pre obyvateľov Slovenska. Ak ste obyvateľom inej krajiny, vráťte sa na časť určenú na výber krajiny a zvoľte vašu krajinu.

Tento formulár NIE JE určený na vyžiadanie zdravotných informácií ani hlásenie sťažnosti týkajúcej sa kvality produktu. Na tieto účely sú určené dva formuláre uvedené v spodnej časti tejto stránky.

Tento formulár taktiež NIE JE určený na hlásenie nežiaducich udalostí, ku ktorým dôjde počas vašej účasti v klinickom skúšaní. Ak ste účastníkom klinického skúšania, všetky nežiaduce udalosti nahlasujte vášmu pracovisku klinického skúšania.

Ak užívate liek od spoločnosti Novavax, obráťte sa na svojho lekára, zdravotnú sestru alebo poskytovateľa zdravotnej starostlivosti a požiadajte o zdravotné informácie predtým, ako zmeníte vašu liečbu.

Nežiaduca udalosť je každá negatívna zdravotná udalosť u pacienta, ktorému bol podaný produkt alebo liečba, ktorá nemusí mať príčinnú súvislosť s takouto liečbou. Nežiaducou udalosťou tak môže byť akýkoľvek nepriaznivý a nechcený prejav (napr. abnormálny výsledok laboratórneho testu), príznak alebo ochorenie časovo spojené s užitím produktu bez ohľadu na to, či existuje aj príčinná súvislosť nežiaducej udalosti s užitím daného produktu. Patria sem aj mimoriadne situácie, ktoré si vyžadujú hlásenie, ako napríklad:

 • predávkovanie, nadmerné užitie alebo nesprávne užitie produktu,
 • nežiaduca udalosť, ku ktorej došlo následkom ukončenia užívania produktu,
 • nízka miera účinnosti/slabý účinok produktu,
 • náhodné vystavenie sa produktu alebo vystavenie sa produktu v pracovnom prostredí,
 • chyba pri užívaní alebo predpísaní produktu (chyba, na ktorú existuje podozrenie alebo ku ktorej naozaj došlo, vrátane prípadov „near-miss“, kedy lekár chybne predpísal produkt, ale vďaka zásahu lekárnika sa táto chyba nedotkla pacienta),
 • tehotenstvo alebo vystavenie sa produktu počas dojčenia,
 • podozrenie na prenos infekčných patogénov prostredníctvom produktu,
 • neočakávaný liečebný alebo klinický prínos,
 • nahlásenie falzifikátu produktu alebo podozrenia naň,
 • užívanie produktu mimo registrovaných indikácií.
 • Aktuálny Údaje odosielateľa hlásenia
 • Údaje pacienta
 • Údaje o vakcinácii
 • Údaje o nežiaducej udalosti
 • Súhrn
 • Potvrdenie

1. časť: Údaje odosielateľa hlásenia

Všetky polia označené hviezdičkou (*) sú povinné.
Ste poskytovateľ zdravotnej starostlivosti?
Typ poskytovateľa zdravotnej starostlivosti
Povoľujete spoločnosti Novavax, aby vás kontaktovala ohľadom ďalších informácií v tomto hlásení?

Taktiež môžete

Požiadať o zdravotné informácie ako poskytovateľ zdravotnej starostlivosti

Máte zdravotnú alebo vedeckú otázku týkajúcu sa produktu spoločnosti Novavax? Obráťte sa na odborníkov spoločnosti Novavax kvôli zdravotným informáciám a oni vám poskytnú vyvážené, aktuálne a vašim potrebám prispôsobené informácie založené na dôkazoch. 

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti môžu požiadať o zdravotné informácie JEDNÝM z uvedených spôsobov:

1. možnosť: Vyplňte a odošlite Formulár žiadosti o zdravotné informácie kliknutím na tlačidlo nižšie.

Žiadosť o zdravotné informácie

2. možnosť: Zavolajte na +421 2 330 579 30 medzi 09:00-17:00.

Požiadať o zdravotné informácie ako člen laickej verejnosti

Spoločnosť Novavax nie je schopná poskytnúť vám zdravotné informácie ohľadom vášho ochorenia alebo zdravotného stavu. Obráťte sa na svojho lekára, zdravotnú sestru alebo poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktorí vám môžu poskytnúť najlepšiu radu ohľadom vhodnosti danej liečby, keďže majú prístup k informáciám o vašej anamnéze a liekoch, ktoré prípadne užívate.

Ak si želáte položiť zopár otázok oddeleniu zdravotných informácií o produkte spoločnosti Novavax, zatelefonujte na číslo
+421 2 330 579 30 medzi 09:00-17:00.

Podať sťažnosť týkajúcu sa kvality produktu

Ak máte sťažnosť týkajúcu sa kvality produktu, ktorá je spojená s fyzickým problémom a/alebo balením produktu spoločnosti Novavax, nahláste tento problém JEDNÝM z uvedených spôsobov:

1. možnosť: Vyplňte a odošlite Formulár hlásenia sťažnosti týkajúcej sa kvality produktu kliknutím na tlačidlo nižšie.

Podanie sťažnosti týkajúcej sa kvality produktu

2. možnosť: Zavolajte na +421 2 330 579 30 medzi 09:00-17:00.