Podať sťažnosť týkajúcu sa kvality produktu

Táto stránka je určená výhradne pre obyvateľov Slovensko. Ak ste obyvateľom inej krajiny, vráťte sa na časť určenú na výber krajiny a zvoľte vašu krajinu.

Sťažnosť týkajúca sa produktu sa môže týkať fyzického problému a/alebo balenia produktu (vrátane označenia obalu a príbalových letákov). Sťažnosti týkajúce sa kvality produktu môžu predstavovať problémy s identifikáciou, doručením, distribúciou, kvalitou, spoľahlivosťou, bezpečnosťou, účinnosťou a výkonom produktu.

Ak máte sťažnosť týkajúcu sa kvality produktu, ktorá je spojená s fyzickým problémom a/alebo balením produktu spoločnosti Novavax, nahláste tento problém JEDNÝM z uvedených spôsobov:

1. možnosť: Vyplňte a odošlite Formulár hlásenia sťažnosti týkajúcej sa kvality produktu uvedený nižšie.

2. možnosť: Zavolajte na +421 2 330 579 30 medzi 09:00-17:00.

Tento formulár NIE JE určený na vyžiadanie zdravotných informácií a/alebo hlásenie nežiaducej udalosti. Na tieto účely sú určené dve sekcie uvedené v spodnej časti tejto stránky.

Vaše kontaktné údaje

Všetky polia označené hviezdičkou (*) sú povinné.
Môžeme sa na vás opäť obrátiť v prípade ďalších otázok?
Preferovaná forma odpovede. Vyberte všetky relevantné možnosti
Telefónne číslo
Fax
Ste poskytovateľ zdravotnej starostlivosti?
Typ poskytovateľa zdravotnej starostlivosti

Detaily produktu

Typ obalu

Číslo šarže produktu nájdete na liekovke, ako je uvedené, a obsahuje 5 – 6 alfanumerických znakov.

fľaštička

Detaily problému s produktom

Je k dispozícii vzorka na spätné zaslanie?
Ak je k dispozícii vzorka, uchovajte ju po dobu 21 dní od dnešného dátumu. Spoločnosť Novavax si v rámci vyšetrovania môže túto vzorku vyžiadať.
Prosím uveďte detaily, ako napríklad:
Opis okolností, ktoré viedli k zisteniu chyby na produkte
Po akú dobu sa vyskytoval problém s produktom?
Súvisí táto sťažnosť týkajúca sa kvality produktu s použitím produktu alebo chybou používateľa?
Maximálne 3 súbory.
20 MB limit.
Povolené typy: gif, jpg, jpeg, png, pdf.

Spoločnosť Novavax rešpektuje a chráni vaše súkromie. Vami poskytnuté informácie poslúžia na vybavenie vašej sťažnosti týkajúcej sa kvality produktu. Tieto údaje môžeme poskytnúť našim partnerom a pridruženým spoločnostiam. S vašimi údajmi sa bude narábať v súlade so  zásadami ochrany osobných údajov spoločnosti Novavax.

Taktiež môžete

Požiadať o zdravotné informácie ako poskytovateľ zdravotnej starostlivosti

Máte zdravotnú alebo vedeckú otázku týkajúcu sa produktu spoločnosti Novavax? Obráťte sa na odborníkov spoločnosti Novavax kvôli zdravotným informáciám a oni vám poskytnú vyvážené, aktuálne a vašim potrebám prispôsobené informácie založené na dôkazoch. 

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti môžu požiadať o zdravotné informácie JEDNÝM z uvedených spôsobov:

1. možnosť: Vyplňte a odošlite Formulár žiadosti o zdravotné informácie kliknutím na tlačidlo nižšie.

Žiadosť o zdravotné informácie

2. možnosť: Zavolajte na +421 2 330 579 30 medzi 09:00-17:00.

Požiadať o zdravotné informácie ako člen laickej verejnosti

Spoločnosť Novavax nie je schopná poskytnúť vám zdravotné informácie ohľadom vášho ochorenia alebo zdravotného stavu. Obráťte sa na svojho lekára, zdravotnú sestru alebo poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktorí vám môžu poskytnúť najlepšiu radu ohľadom vhodnosti danej liečby, keďže majú prístup k informáciám o vašej anamnéze a liekoch, ktoré prípadne užívate.

Ak si želáte položiť zopár otázok oddeleniu zdravotných informácií o produkte spoločnosti Novavax, zatelefonujte na číslo
+421 2 330 579 30 medzi 09:00-17:00.

Nahlásiť nežiaducu udalosť

Ak máte obavy týkajúce sa nežiaducej udalosti, nahláste ich Štátnemu ústavu pre kontrolu liečiv na webovej stránke http://www.sukl.sk.

Eventuálne môžete nežiaduce udalosti súvisiace s produktom Novavax nahlásiť oddeleniu farmakovigilancie spoločnosti Novavax na čísle +421 2 330 579 30 alebo prostredníctvom formulára hlásenia nežiaducej udalosti spoločnosti Novavax.