Žiadosť o zdravotné informácie – poskytovateľ zdravotnej starostlivosti

Táto stránka je určená výhradne pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a iných výkonných pracovníkov na Slovensku.

Ak NIE STE poskytovateľ zdravotnej starostlivosti na Slovensku, prejdite na stránku so zdravotnými informáciami pre laickú verejnosť.

Ak ste poskytovateľom zdravotnej starostlivosti v inej krajine, prejdite prosím späť na stránku určenú na výber krajiny.

Máte zdravotnú alebo vedeckú otázku týkajúcu sa produktu spoločnosti Novavax? Obráťte sa na odborníkov spoločnosti Novavax na zdravotné informácie a oni vám poskytnú vyvážené, aktuálne a vašim potrebám prispôsobené informácie založené na dôkazoch.

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti môžu požiadať o informácie JEDNÝM z uvedených spôsobov:

1. možnosť: Vyplňte a odošlite Formulár žiadosti o zdravotné informácie

2. možnosť: Zavolajte na +421 2 330 579 30 medzi 09:00-17:00.

Tento formulár NIE JE určený na hlásenie nežiaducej udalosti a/alebo podanie sťažnosti týkajúcej sa kvality produktu. Na tieto účely sú určené dve sekcie uvedené v spodnej časti tejto stránky.

Do formulára uvedeného nižšie prosím vyplňte vaše údaje a uveďte vašu otázku a jeden z členov nášho tímu vás bude kontaktovať.

Formulár žiadosti

Vaše kontaktné údaje

Všetky polia označené hviezdičkou (*) sú povinné.
Telefónne číslo

Telefónne číslo sa vyžaduje pre prípad, že na objasnenie vašej otázky sú potrebné ďalšie informácie.

Preferovaná forma odpovede
Číslo faxu
Typ poskytovateľa zdravotnej starostlivosti

Vaša otázka

Ak máte otázky týkajúce sa viacerých produktov spoločnosti Novavax, vyplňte osobitný formulár žiadosti o zdravotné informácie pre každý produkt zvlášť.

Do tohto poľa neuvádzajte žiadne osobné údaje, na základe ktorých by bolo možné identifikovať jednotlivca.

Odoslaním tohto formulára súhlasíte s tým, že táto otázka nebola vyžiadaná a že ste poskytovateľom zdravotnej starostlivosti.

Spoločnosť Novavax rešpektuje a chráni vaše súkromie. Vami poskytnuté informácie poslúžia na vybavenie vašej žiadosti o zdravotné informácie. V prípade, že lekár s licenciou v USA požiada o poskytnutie odborného článku, hodnota článku a taktiež poštovné (ak sa článok zasiela poštou) môže podliehať oznamovacej povinnosti. Tieto údaje môžeme poskytnúť našim partnerom a pridruženým spoločnostiam. S vašimi údajmi sa bude narábať v súlade so zásadami ochrany osobných údajov spoločnosti Novavax.

Taktiež môžete

Nahlásiť nežiaducu udalosť

Ak máte obavy týkajúce sa nežiaducej udalosti, nahláste ich Štátnemu ústavu pre kontrolu liečiv na webovej stránke http://www.sukl.sk.

Eventuálne môžete nežiaduce udalosti súvisiace s produktom Novavax nahlásiť oddeleniu farmakovigilancie spoločnosti Novavax na čísle +421 2 330 579 30 alebo prostredníctvom formulára hlásenia nežiaducej udalosti spoločnosti Novavax.

Podať sťažnosť týkajúcu sa kvality produktu

Ak máte sťažnosť týkajúcu sa kvality produktu, ktorá je spojená s fyzickým problémom a/alebo balením produktu spoločnosti Novavax, nahláste tento problém JEDNÝM z uvedených spôsobov:

1. možnosť: Vyplňte a odošlite Formulár hlásenia sťažnosti týkajúcej sa kvality produktu kliknutím na tlačidlo nižšie.

Podanie sťažnosti týkajúcej sa kvality produktu

2. možnosť: Zavolajte na +421 2 330 579 30 medzi 09:00-17:00.